Hem

Bibeln på ett år

Nästa dag

Söndag 16/6Luk 15:1-7

Jesus undervisar

Får som betar längs med dalgången på Sions berg i Jerusalem.

1Alla tullindrivare och syndare höll sig hela tiden nära Jesus för att lyssna på honom. 2Men fariséerna och de skriftlärda muttrade irriterat (diskuterade i hemlighet med varandra) och sa: "Den mannen tar emot (välkomnar) syndare och äter med dem."

Liknelsen om det återfunna fåret
3Då berättade Jesus denna liknelse:

4"Vilken man bland er som har hundra får och förlorar ett, skulle inte lämna de nittionio i vildmarken [den vanliga betesmarken för fårhjordar] och gå och leta efter det förlorade tills han finner det? 5När han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna, 6och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: 'Gläd er med mig, för jag har hittat mitt får som var förlorat.'
     7Jag säger er, det blir mer glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig (totalt förändrar sitt sätt att tänka och agera), än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvändelse."

Igår

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)