Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Lördag 1/8

Hopp i lidandet – Lidande är en verklighet i en brusten värld. Skriften bekräftar denna realitet men pekar ut Gud förvandlade närvaro i våra liv, oavsett omständigheter. Ord av hopp förkunnas i världen.Joh 12:23-25

23Jesus svarade dem:
"Stunden har kommit då Människosonen har valt att bli förhärligad (upphöjd).

[Nu sker en vändpunkt. Jesus börjar tala om sin död och uppståndelse. Nu följer en kort liknelse där Jesus liknar sig själv vid ett vetekorn som måste dö för att bära frukt. Människosonen är en titel på Messias, se Dan 7:13-14.]

Om inte vetekornet som läggs i jorden dör blir det ingen ny skörd.

24Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er: Om inte ett vetekorn som faller i jorden väljer att dö, så förblir det ett korn, men om det väljer att dö så bär det stor skörd (frukt).

25Den som är nöjd med (förtjust i, älskar) sitt liv (sin själ, grekiska 'psuche') förlorar det (förstör det själv), men den som hatar sitt liv i den här världen [inte har det här temporära livet som första prioritet] ska rädda (skydda, bevara) det till evigt liv (grekiska 'zoe', Guds överflödande liv, själva kärnan och meningen med livet, äkta liv).

[I den judiska kulturen används ofta starka kontraster. Ordet 'hata' kan också översättas 'älska mindre' i förhållande till något annat. Den som älskar det här livet lever bara för stunden. Fokus blir då att samla skatter här på jorden, se Matt 6:19. Den som däremot prioriterar Guds väg, samlar skatter i himlen, se Matt 6:20. Det skapade är i sig inte ont och kroppen är Guds tempel, se 1 Kor 6:19. Jesus uppmanar oss att älska vår nästa som oss själva, men framför allt att älska Gud med hela vårt hjärta, själ, förstånd och kraft, se Mark 12:30-31. Det är bara i Guds vilja jordelivet får mening, se Apg 20:24.]
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)