Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Torsdag 30/7

Hopp i lidandet – Lidande är en verklighet i en brusten värld. Skriften bekräftar denna realitet men pekar ut Gud förvandlade närvaro i våra liv, oavsett omständigheter. Ord av hopp förkunnas i världen.Rom 8:28-30

Mer än en segrare!
28Vi vet med full säkerhet att allt ständigt samverkar till det bästa för dem som:
  1. älskar Gud och
  2. är kallade efter hans syften [som har gensvarat på hans kallelse och lever i hans vilja].
29[Gud är allvetande.] Han visste på förhand vilka som skulle bli hans en dag, och han har förutbestämt att deras inre karaktär ska formas efter hans Sons avbild, så att han [Jesus] skulle bli den förstfödde (högsta, mest betydelsefulla) bland många syskon (bröder och systrar i tron).

30Dem han förutbestämt [att de skulle ta emot Jesus och formas efter hans avbild],
    har han även kallat,
och dem han kallat,
    har han även förklarat rättfärdiga,
och dem han förklarat rättfärdiga,
    har han även skänkt sin härlighet (dem reser han upp till en högre standard).
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)