Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Onsdag 1/7

Styrka i svaghet – Guds folk hamnar ofta i omständigheter som innebär svaghet och rastlöshet: dessa texter drar oss närmare Gud, som i nåd låter sin styrka och frid strömma in i våra liv.Jes 35:3-4

3Stärk kraftlösa händer,
    styrk darrande (svaga) knän.
4Säg till de som är rädda (har panik, bokstavligt "vars hjärta slår snabbt"):
    "Var stark, frukta inte, för er Gud kommer med hämnd.
    Med Guds vedergällning kommer han för att rädda (frälsa) er."
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)