Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Tisdag 30/6

Styrka i svaghet – Guds folk hamnar ofta i omständigheter som innebär svaghet och rastlöshet: dessa texter drar oss närmare Gud, som i nåd låter sin styrka och frid strömma in i våra liv.2 Mos 15:2

2Herren (Jah, kortformen av Jahve, betecknar att han alltid har existerat) är min starkhet och min lovsång,
    han blev min frälsning (räddning).
Han är min Gud (El) och jag vill prisa honom,
    min faders Gud och jag vill upphöja honom.
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)