Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Söndag 28/6

Styrka i svaghet – Guds folk hamnar ofta i omständigheter som innebär svaghet och rastlöshet: dessa texter drar oss närmare Gud, som i nåd låter sin styrka och frid strömma in i våra liv.Ps 46:2-4

Naturen i uppror
2Gud (Elohim) är vår tillflykt och vår starkhet,
    han är verkligen vår hjälpare i svåra tider
    (alltid där för att hjälpa med obegränsad hjälp).
3Därför ska vi inte frukta (vara rädda) även om jorden förändras (ger vika, skälver, skakar)
    och bergen störtar ner i havens djup,
     4även om vågorna är i uppror och skummar (svallar),
    och bergen skakas på grund av stora forsande vattenmassor.

[Bergen kan i detta sammanhang även syfta symboliskt på städer och riken, och haven på hednafolk. Vi ska inte frukta även om jorden skakas av ekonomiska, politiska och sociala problem som aldrig tidigare skådats.]

Selah. [Antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits.]
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)