Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Nya Testamentet - tisdag 18/5

Joh 10:1-21

Den gode herden

En fårfålla på utomhusmuseet i Nasaret Village.

1Jesus svarade dem [fariséerna som hånade den blinde mannen som Jesus har helat, se Joh 9]: "Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom grinden (dörren, porten), utan kliver in någon annan väg, är en tjuv (en som stjäl i smyg) och en rånare (en som öppet rånar med våld). 2Den som går in via grinden är fårens herde. 3För honom öppnar dörrvakten och fåren hör (lyssnar till) hans röst, och han kallar personligen på sina får vid namn och för ut dem. 4Varje gång han leder ut (kastar ut, ibland med tvång för ut) sina får, går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen [lyssnar med sina hjärtan efter] hans röst (ton, tal). 5De kommer aldrig att följa en främling, utan kommer att fly bort från honom eftersom de inte känner igen främmande röster (toner, tal)."

[Fårfållan var en gård med bara en ingång och murar runtomkring. Under natten fördes fåren in i fållan och var skyddade från vilda djur. Ibland använde flera herdar samma större fålla för sina får och turades om att vakta vid dörren. På morgonen ropade herden och hans får kände igen hans röst och följde. Bara en person med ohederliga syften och planer på att döda och stjäla ett får undvek dörren och tog sig in på ett annat sätt under natten.]

6Jesus berättade denna liknelse för dem, men de förstod inte vad han talade om.

Jesus förklarar liknelsen
7Så Jesus sade igen: "Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er:
Jag är grinden till fåren.

8Alla som har kommit före mig [falska herdar, fariséerna och översteprästerna] är tjuvar och rånare,
    men fåren har inte lyssnat på dem.

9Jag är grinden,
    den som går in genom mig ska bli räddad (helad, befriad, trygg, bevarad),
    han ska gå in och ut och finna bete (mat, gröna ängar).

10Tjuven kommer bara för att
    stjäla (kleptomaniskt ta för sig)
    och slakta (för att göra ett offer)
    och förgöra (likvidera, driva på, knuffa ur balans, separera) [separera fåret från hjorden för att sedan lätt kunna döda].
Jag har kommit för att de ska ha (äga) liv (med kraft, mening, syfte, ett liv värt att levas)
    och detta i överflöd (fullaste mått, upp till brädden så att det flödar över)!

11Jag är den gode (äkta) herden (en bild och modell på hur en verklig herde är).

[De judiska åhörarna kände till det profetiska löftet om en herde som skulle leda folket, se Hes 34:23. Psalm 23 illustrerar också hur den gode herden för sina får till gröna ängar och stilla vatten, föder, vaktar och beskyddar dem, se Ps 23.]

Den gode herden ger sitt liv för fåren.
12Men den som är lejd och som varken är herde eller ägare av fåren,
    han överger fåren och flyr när han ser vargen komma,
    och vargen attackerar dem och skingrar dem [fårhjorden].
13Den lejde arbetaren beter sig så eftersom han bara är lejd (arbetar för sin lön)
    och inte bryr sig om (är intresserad av) fåren.

14Jag är den gode (äkta) Herden
    och jag känner (känner igen, har en personlig relation med) mina får
    och de känner (känner igen, har en personlig relation med) mig,
15på samma sätt som Fadern känner mig
    och jag känner (har en personlig relation med) Fadern, och jag ger mitt liv för fåren.
16Jag har också andra får [hedningar, icke-judar]
    som inte är från den här fållan [Israel].
Jag måste också leda dem (driva, dra dem till mig),
    och de ska höra min röst, och så ska det bli [de ska bli] en hjord och en herde.

17Därför älskar Fadern mig,
    för att jag lägger ner mitt liv för att sedan få tillbaka det igen.
18Ingen tar det från mig,
    utan jag lägger ner det frivilligt.
Jag har auktoritet att lägga ner det
    och auktoritet att ta det igen.
Detta är den order (instruktion) som jag fått från min Fader."
19Det blev på nytt delade åsikter bland judarna på grund av dessa ord. 20Många av dem sade: "Han har en demon och är sinnessjuk (förvirrad, från vettet), varför lyssnar ni på honom?" 21Andra sade: "Detta är inte ord (tal, tankar) från en som är demoniserad (under inflytande av en demon). En demon (ond ande) kan ju inte öppna blindas ögon!"
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Nya Testamentet med Svenska Kärnbibelns översättning