Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Lördag 5/12

Inkarnation – Adventstiden: en tid att begrunda det fantastiska i att Jesus blir människa.Joh 1:10-13

10Han var i världen,
    och världen var skapad genom honom,
    men världen kände inte igen (hade ingen personlig upplevelse av, ville inte veta av) honom.
11Han kom till det (och de) som tillhörde honom [hans domän, skapelse, värld],
    men de som var hans egna tog inte emot (välkomnade inte) honom.

Genom tro blir man Guds barn
12[Vers 12 och 13 är kiasmens centrum och kärnan i Johannes budskap - genom tron på Jesus blir man ett Guds barn!]

Men åt alla som (ordagrant: "men så många som") tog emot honom
    gav han makt (rätt) att bli Guds barn,
    åt dem som [kontinuerligt] tror (förtröstar, förlitar sig) på hans namn [auktoriteten i Jesu namn]. 13Vilka är födda,
    inte beroende på blodslinje [tron ärvs inte från föräldrar],
    inte heller genom köttets (fysisk) vilja, [goda gärningar etc.]
    inte heller genom någon människas (en faders) vilja [ingen annan människa kan frälsa någon],
utan genom Gud. [De är födda av Gud.]
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)