Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Söndag 25/7

Andlig klarsynMik 3:5-8


     5Detta är vad Herren säger till de [falska] profeter som leder mitt folk vilse: "När de har mat att tugga med sina tänder [så länge någon betalar dem tillräckligt bra] profeterar de fred (basunerar de ut lycka, framgång), men om någon inte ger dem vad de begär, är de redo att förklara krig [profeterar de Guds dom] över honom.
     6Därför ska det bli natt, och ni ska inte längre se några syner. Det ska bli mörker och ni ska inte längre kunna spå. [Dessa falska profeter sysslade med förbjuden ockult verksamhet, se 5 Mos 18:10.] Solen ska gå ner över dessa profeter och dagsljuset ska vändas till mörker omkring dem.
     7Siarna (de som ser syner) ska stå där med skam, spåmännen ska bli förödmjukade. Ja, de ska alla behöva täcka sina ansikten [i skam], för de får inga svar från Gud."
     8Men jag [Mika] är uppfylld av den kraft som Herrens Ande ger, och helt överlåten rättvisan. Det gör att jag har mod att konfrontera Jakob hans överträdelse, och Israel hans synd.
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)