Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Fredag 25/6

Förlorad och återfunnenPs 119:169-176

ת – Tav

Piktogrammet avbildar troligtvis två korslagda pinnar som markerade en plats. Det hebreiska ordet "tav" betyder markering.

169[Den tjugoandra hebreiska bokstaven är: ת – Tav. Talvärdet är 400. Tecknet föreställer en punkt, en signatur eller ett kors. Som den sista bokstaven är detta en signatur och symboliserar ofta det som avslutar och fulländar. Sex av de åtta verserna inleds med verb som har verbformer som beskriver en önskan och som ofta översätts med "låt" på svenska. Det förstärker psalmistens beroende av Gud och viljan att låta Gud få leda. Vi behöver Guds hjälp för att bli fulländade. Psalmen avslutas lite oväntat med bilden av ett förlorat får, se vers 176. Samtidigt är det en väldigt lämplig avslutning – psalmisten har självinsikt om ett ständigt behov av Gud genom hela livet.]

Låt mitt rop (ljud – bönerop eller jubelrop) komma nära ditt ansikte,
    ge mig förmågan att förstå ditt Ord (Dabar) [Rom 12:1-2].
170Låt min bön komma inför ditt ansikte,
    rädda (lyft upp) mig, enligt ditt löftesord (Imra) [Guds löften i Skriften].

[Hebr. rina i vers 169 kan betyda jubelrop men också bönerop. Ordet är djupt förknippat med offer, första förekomsten är i det sammanhanget, se 3 Mos 9:24. Eftersom vers 170 tydligt handlar om bön så är det troligt det är den nyansen som främst avses här, samtidigt ger dubbelheten till jubelsång en fin introduktion till psalmens nästa två verser som tydligt handlar om lovsång, se vers 171-172.]

171Mina läppar ska flöda över av lovsång (lovprisning),
    för du lär (undervisar) mig dina förordningar (Chuqim).
172Låt min tunga sjunga om ditt löftesord (Imra),
    för alla dina budord (Mitzvot) är rättfärdiga (rättvisa).

173Låt din hand hjälpa mig,
    för jag har valt [att lyda] dina påbud (Piqudim).
174Jag har längtat efter din frälsning (räddning, befrielse), o Herre (Jahve),
    det är en sådan underbar glädje (tillfredsställelse) i din undervisning (Torah).

175Låt mig (min själ; hela min person – allt vad jag är) leva och prisa dig,
    och låt dina domar (Mishpat) [din moral] hjälpa mig.
176Jag har gått vilse som ett förlorat (döende, vilse) får.
    Kom sök efter din tjänare,
    för jag har inte glömt dina budord (Mitzvot).

[De flesta verser i denna långa psalm är uppbyggda av 5-7 ord. Den sista versen, vers 176, är den längsta med hela 9 ord, fördelade på tre rader, istället för de vanliga två. Detta ger en extra tyngd åt avslutningen. Psalmisten inser att han är som ett vilse, eller ordagrant ett "döende" får, helt beroende av Guds nåd.]
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)