Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Lördag 17/4

1 Korinthierbrevet 15 – det stora uppståndelsekapitlet hos Paulus1 Kor 15:50-58

50Men det säger jag, syskon (bröder och systrar i tron):
kött och blod kan inte ärva Guds rike,
    och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga.

[I kapitel 13 finns den välkända kärlekens lov. Värd minst lika stor uppmärksamhet är korsets och uppståndelsens lov, se 1:17-2:2 och 15:51-58. Som de övriga lovprisningarna består den av tre delar. Dessa tre handlar alla om segern över döden.]

Uppståndelsens lov (15:51-58)

Vi ska förvandlas
51[På samma sätt som korsets lov beskriver hur korset är en Guds vishet och ett mysterium, har även uppståndelsen sina hemligheter, se 2:1. Ordet som används är grekiska "mysterion" som beskriver något som varit dolt men som nu är uppenbarat. Paulus mål är att visa och förklara dessa hemligheter, se 1 Kor 4:1. Den första delen ramas in av ordet "förvandlas", och förvandlingen kommer att ske snabbt.]

Se, jag säger er en hemlighet (ett mysterium):

Vi ska inte alla insomna,
    men vi ska alla förvandlas,
52i ett nu,
    på ett ögonblick,
    vid den sista basunens ljud.
För basunen ska ljuda,
och de döda ska uppstå odödliga,
    och vi ska förvandlas.

[Vilka är "vi" i vers 51 och "oss" i vers 57? Troligt är att Paulus inte bara ser sin generation utan alla troende genom historien.]

Döden är besegrad
53[Det andra stycket, vers 53-54b, kretsar kring orden förgängliga/oförgänglighet och dödliga/odödlighet.]

För detta förgängliga [vår kropp som bryts ner]
    måste ikläda sig oförgänglighet [gudomlig natur],
och det dödliga
    måste ikläda sig odödlighet (frihet från död).

54När det som är förgängligt
    har iklätt sig det oförgängliga,
och detta som var dödligt
    har iklätt sig odödlighet,

då ska det bli som det står skrivet:
    "Döden är uppslukad i seger!" [Jes 25:8]
55"Död, var är din seger?
    Död, var är din udd (din giftgadd)?" [Hos 13:14]
56Dödens udd (dess gift) är synden,
    och synden har sin kraft (makt) i lagen [eftersom det är lagen som fördömer synden].
57Men tack till Gud,
    som ger oss seger
    genom vår Herre Jesus den Smorde (Messias, Kristus)! [Det sista stycket, vers 54c och 57, ramas in av ordet "seger"!]

AVSLUTNING (15:58-16:24)

Uppmaning
58Stå därför fasta och orubbliga, mina älskade syskon (bröder och systrar i tron),
    arbeta alltid hängivet för Herren,
    fullt medvetna att i Herren (förenade, tillsammans med honom)
    är er möda inte förgäves.
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)