Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Onsdag 21/10

Ett budskap till vänner – Välformulerade brev från aposteln Johannes, brev som uppmuntrar till tro.2 Joh 1:4-6

Det stora budet
4Jag blev mycket glad när jag fann sådana bland dina barn som lever i sanningen, efter det bud som vi har fått från Fadern.

5[Vers 5-6 är symmetriskt strukturerade i en form som kallas kiasm. Detta innebär att temat i första raden hör ihop med temat i den sista, temat i andra raden med näst sista osv. I en kiasm återkommer ofta ord och fraser. Centralt finns huvudpunkten. Den litterära konstruktionen här, där orden "bud" och "från början" ramar in, förstärker att kärleken är det mest centrala.]

Nu ber jag dig, min fru (grekiska "kyria", se vers 1) - inte som ett nytt bud jag skriver till dig,
utan det som vi haft från början:
att vi ska (må) älska varandra (med Guds osjälviska, utgivande kärlek).
6Detta är kärleken [den tar sig uttryck genom]:
att vi vandrar (lever) efter hans bud [plural].
Detta budet är precis som det ni har hört från början,
för att ni ska vandra (leva) i det [budet, som är kärleken, se Matt 22:36].
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)